Elektroniska Cigaretter

Elektroniska cigaretter omfattas av livsmedelslagen. I enlighet med Dijon Cassis-principen kan de som innehåller nikotin säljas fritt i Schweiz så länge de uppfyller de tekniska kraven i ett EU-eller EES-land och marknadsförs lagligt på marknaden i ett av dessa länder.
E-Cigarett

De Elektroniska cigaretter som säljs i Schweiz är inte alla samma, men de har en sak gemensamt: de består av ett munstycke, ett uppladdningsbart batteri, en elektrisk förångare och en patron som innehåller vätskan som kommer att förångas. Genom att dra på spetsen värms eller sprutas denna vätska innan den inhaleras. Det finns vätskor med eller utan nikotin.
Rättslig grund

Elektroniska cigaretter (inklusive patronen och vätskan e-juice, e juice, ejuice, eller e-juice) omfattas för närvarande av livsmedelslagstiftningen och anses vara vanliga föremål.

Den föreslagna lagen om nya tobaksvaror bör likställa alla elektroniska cigaretter med tobaksvaror. Förbundsrådet skickade budskapet om den nya tobakslagen till parlamentet den 30 November 2018. Efter ikraftträdandet av denna lag bör e-cigaretter därför betraktas som tobaksvaror och inte som vardagliga föremål. De skulle då omfattas av samma begränsningar som konventionella cigaretter (restriktioner för reklam, förbud mot försäljning till minderåriga).

För att fylla den befintliga rättsliga klyftan i ungdomsskydd uppmanade FSVO två gånger företrädare för många e-cigg på ecigaretter.se e-cigarettindustrin hösten 2018 att diskutera. Detta ledde till antagandet av två uppförandekoder som definierar minimiåldern för försäljning av e-cigaretter och begränsning av reklam.

Företrädare för den schweiziska tobakshandeln, den schweiziska Vape Trade Association (SVTA) men även oberoende marknadsaktörer har därför åtagit sig att följa dessa uppföranderegler fram till ikraftträdandet av den nya lagen om tobaksvaror. Detta kommer att uppnå det gemensamma målet att avsevärt förbättra skyddet för ungdomar genom att fastställa en lägsta försäljningsålder och restriktioner för reklam.
Marknadsföring

Den federala lagen om skydd mot passiv rökning reglerar idag inte Elektroniska cigaretter. De med en etikett som ger dem en terapeutisk effekt, såsom rökavvänjning, kan endast distribueras i Schweiz med tillstånd av Swissmedic.

Den schweiziska lagstiftning som är tillämplig på livsmedel, och mer specifikt artikel 61 i förordningen om livsmedel och vardagsföremål (ODAIOUs) tillåter inte att Elektroniska cigaretter som innehåller nikotin släpps ut på den schweiziska marknaden. Import för privata ändamål är tillåten.

Den federala förvaltningsdomstolens dom av den 24 April 2018 tillåter emellertid, i enlighet med principen om Cassis de Dijon, marknadsföring i Schweiz av elektroniska cigaretter som innehåller nikotin som kommer från EU eller EES. Villkor: produkterna måste uppfylla de tekniska kraven i ett EU-eller EES-land och marknadsföras lagligt på marknaden i ett av dessa länder. Sådana produkter kan också tillverkas och säljas i Schweiz om de överensstämmer med europeisk lag.
EU-direktiv

De krav som gäller i Schweiz för elektroniska cigaretter som innehåller nikotin är kraven i det europeiska direktivet 2014/40 / EU. Om dessa krav är uppfyllda är produkterna i princip säkra.

Inom EU: s direktiv 2014/40 / EU av den 3 April 2014 om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och märkning av elektroniska cigaretter med nikotin. Den begränsar också sponsring och reklam för dessa produkter (i informationssamhällets tjänster, i pressen, i andra tryckpublikationer, i radio och TV).

Medlemsstaterna är behöriga att reglera sina egna produkter som inte harmoniseras genom EU-lagstiftning, t.ex. minimiåldern för inköp av e-cigaretter. De kan också föreskriva ytterligare restriktioner för reklam på nationell nivå. De flesta medlemsstater, däribland Tyskland, Frankrike och Italien, förbjuder försäljning av e-cigaretter till minderåriga.
Hälsorisk

Det är viktigt att betona att Elektroniska cigaretter som Aromer & Essenser, Capella Aromer, Flavourart Aromer, Nikotin, Nikotin salt, Vape moddar, Mekaniska Moddar, Reglerbara moddar, Squonks, RBA Coils är relativt nya produkter. Och eftersom dessa är stimulanser är moderering nödvändig. FSVO och FOPH rekommenderar försiktighet med e-cigaretter, eftersom de långsiktiga hälsoeffekterna fortfarande är i stort sett okända. Ångan av vissa elektroniska cigaretter innehåller cancerframkallande ämnen.

FSVO och FOPH rekommenderar inte att du beställer produkter på Internet från icke-europeiska leverantörer för personligt bruk, eftersom det är svårt för individer att bedöma överensstämmelsen hos dessa produkter. Dessutom finns det ingen kontroll över blandningar av vätskor som tillverkas av individerna själva.

Källor: Bab, Alla Bolag, Trustpilot, Wikipedia, Försvarsmakten, Polisen, Twitter, Facebook, Instagram, Hitta, Eniro.